Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρία Excellentia International κατανοώντας και τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να πρεσβεύουν οι επιχειρήσεις υποστηρίζει την κοινωνία με μικρότερες και μεγαλύτερες δράσεις:

– To 2020 δωρίσαμε στο Αναρωτήριο Πεντέλης έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

– Το 2017 βραβευτήκαμε από την UNESCO για την κοινωνική μας προσφορά.

– Το 2016 υποστηρίξαμε οικονομικά τον αγώνα ζωής ενός κοριτσιού 3 μηνών με μηνιγγομυελοκήλη προκειμένου να χειρουργηθεί άμεσα.

– Το 2015 αποστείλαμε οικονομική ενίσχυση για αγορά δύο μηχανημάτων υποστήριξης ζωής σε δύο κορίτσια που το έχουν ανάγκη, τη Μυρτώ και την Κική.

– Από το 2014 εκτυπώνουμε κάθε υλικό επικοινωνίας και προβολής που χρησιμοποιούμε στα τυπογραφεία των πρωινών δομών του ψυχιατρείου Αθηνών υποστηρίζοντας την επανένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην επαγγελματική ζωή.

– Από το 2014 ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση φορέων και ιδρυμάτων ΔΩΡΕΑΝ για σεμινάρια και διαδραστικές δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση και την επιμόρφωση ενηλίκων, παιδιών, εφήβων και γονέων για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης παιδιού και εφήβου, σχεδιασμού καριέρας και ανάπτυξης σταδιοδρομίας.

Excellence is in Simplicity!